Telekom APK Download – for Slovak Telekom, a.s.

prime flix video

Telekom APK is a free app listed in Productivity Apps. It is very easy to install Telekom app on your android device. Us

Aplikácia Telekom umožňuje jednoducho a pohodlne spravovať produkty od Telekomu. Pre mobilné telefónne čísla uvidíte koľko dát, minút a SMS ešte môžete v danom mesiaci využiť. Môžete si dokúpiť dátové balíčky na použitie doma a v roamingu. Do aplikácie si môžete pridať aj produkty pevnej siete (Magio Internet, Magio Televíziu, pevnú linku) alebo ďalšie telefónne čísla, aby ste mali pokope všetky vaše produkty, produkty blízkych a pod. Platenie faktúr je vďaka možnosti si uložiť si kartu veľmi rýchle.

Čo umožňuje aplikácia Telekom:
-pridať si do aplikácie všetky vaše mobilné čísla i produkty pevnej siete
-pomenovať si jednotlivé produkty
-jednoducho sledovať koľko minút, dát a SMS vám ešte ostáva
-dokúpiť si dáta keď sa vám míňajú
-zaplatiť faktúru platobnou kartou
-dobiť kredit na Easy karte
-uložiť si kartu pre rýchlejšie platenie
-uzamknutie aplikácie odtlačkom prsta alebo PIN kódom
-možnosť pridať si widget priamo na plochu

Download APK(v21.3.0)

This article comes from the Internet and does not representphoto video appPosition, please indicate the source for reprinting:https://www.sonnpr.com/4405/telekom-apk-download-for-slovak-telekom-a-s/

videobuddy co